advokat odd ihle

Velkommen til Nettungen!

reflekterende tekst mål Nettungen er en modell for koordinering og drift av det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet. Modellen består av en metode og et internettbasert verktøy, NU Plan - for å registrere og publisere tilbud til homeward bound chords barn, unge og deres familier i Norge.

fire smasher skylanders Metoden retter seg mot kommuner og kommunens samarbeidspartnere innenfor det forebyggende arbeidet blant barn, unge og deres familier. Samarbeidspartnere som kan bruke NU-verktøyet er region/fylke og ikke-offentlige eller frivillige organisasjoner.

pounding the rock

Samarbeidsmodell

Metoden og verktøyet fokuserer på samarbeid mellom forskjellige fagområder og nivåer i forvaltningen. Nettungens hovedmål er å gi kommuner og organisasjoner et lett og godt egnet verktøy for samarbeid, planlegging og drifting av sine tilbud rettet mot målgruppen barn, unge og deres familier.

kickapoo song mp3 Verktøyet ivaretar den offentlige strukturen i tilbudsflommen, der staten er øverste nivå med tilbud, retningslinjer og føringer for kommunenes arbeid. Tilbud på regions og fylkesnivå benyttes av kommunen i deres planlegging  og inngår som en del av helheten. Andre organisasjoner sine tilbud til denne målgruppen inngår som et supplement til de offentlige tilbudene.
ultralydbilder av kjønn

alfred berg gambak fond

Nettungen og psykisk helse

Nettungen er tilrettelagt for tilbud som retter seg spesielt mot barn i risikosoner og diagnosegrupper innen psykisk helse. Dette gjelder både i metoden og i verktøyet. Dette betyr at tilbud til disse gruppene kan kartlegges, fremvises og ses i sammenheng med de øvrige tilbudene i Nettungen. Man kan også få oversikt over tilbud som retter seg mot spesielle målgrupper og risikosoner. new york apartments

erfaring porsche 911 carrera 4 2005

Nettungen metoden

Metodedelen i Nettungen beskriver et opplegg for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i kommunen i tillegg til samarbeid på tvers av nivåer. Metoden omfatter hele prosessen fra kartlegging av tilbudene, planlegging av tiltak, frem til presentasjon for saksbehandlere, spesialister og publikum – og er foreløpig den eneste anerkjente metoden som går så bredt ut i det forebyggende arbeidet.
kampanje norske serier

gotta catch pokemon team

Nettungen-verktøyet NU Plan

NU Plan er et verktøy som tilrettelegger for deling av informasjon mellom etater, seksjoner, kommuner, fylker og organisasjoner. Tilbudene er de sentrale elementene, og den mangeartede bruken av disse ivaretas gjennom strukturene i verktøyet ved at de synliggjøres i relevante sammenhenger.

goodride sw608 test En kommune, region eller organisasjon har selv kontroll over registrering og publisering av egne tilbud. Dette sikrer kvaliteten på data. Tilbud som eies av andre enn kommunen, feks. frivillige organisasjoner eller enheter på regionsnivå vil fremkomme i kommunens tilbudsoversikt dersom tilbudets geografisk dekningsområde inkkluderer kommunen. Samarbeid om tilbud mellom nærkommuner, interkommunalt samarbeid synliggjøres via de samme mekanismene.

barna og ekteskapsbrudd Nettungen.no er nettsidene hvor tilbudene vises frem. Her kan man bla seg nedover i de geografiske strukturene via menyene, eller man kan søke frem de tilbudene man er interessert i etter forskjellige søkekriterier. Alle tilbud i databasen inneholder okaya group of companies detaljerte beskrivelser og filmarkivet and nasjonalbiblioteket kontaktinformasjon.
mccormick cx105 feil

nick wray buzzfeed Pyramiden i Nettungen er en grafisk fremstilling av tilbudene fordelt etter ansvarsområder. Pyramiden gjenspeiler måten tilbudene er kartlagt på, nemlig gjennom de tre nivåene:

  • Hjelpetilbud
  • Tilbud til de som trenger mer
  • Tilbud til alle
Pyramiden i Nettungen - en metode for kartlegging og planlegging av tilbud i en kommune.

På hvert nivå i pyramiden finnes det pyramiderom som grupperer tilbudene. Et pyramiderom representerer et ansvarsområde der det f.eks. kan finnes lovpålegg om at en kommune skal ha tilbud.
branimir draganov ous

trekk for frokost utland

Tilbudene

Nettungen blir kontinuerlig oppdatert av de organisasjoner, kommuner, fylker som er ansvarlig for tilbudet. Databasen vil dermed alltid inneholde "levende" tilbud.
Kommuner, fylker, regioner, stat og organisasjoner på tvers av den offentlige tjenestestrukturen kan presentere sine tilbud i Nettungen. Tilbudene i databasen blir tilgjengelige for kommunen og deres planleggingsformål dersom tilbudet har geografisk dekning i den aktuelle kommunen - uansett hvem som eier tilbudet.

best jocker in batman hverandre på engelsk

  • puerto rico region